Formand

Finn Jørgensen

Klubhus og mastehus

Næstformand

John Larsen

Kapsejladsudvalg

Kasserer

Per Thomsen

SMG

Bestyrelsesmedlem

Leif Månsson

Bro og bådpladser

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Hansen

Kapsejladsudvalg

Bestyrelsesmedlem

Kaj Olsen

Sekretær

Mogens Lilleør

Web

smg

Bro-opsyn

Arne Olsen