Formand

Finn Jørgensen

Klubhus og mastehus

Bestyrelsesmedlem

Leif Buur Christensen

Kasserer

Per Thomsen

Plads

SMG

Bestyrelsesmedlem

Mads Hansen

Plads

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Hansen

Kapsejladsudvalg

Næstformand

Kaj Olsen

Sekretær

Mogens Lilleør

Web

smg

Bro-opsyn

Arne Olsen