SMG - ordensregler

  • For at undgå unødig gene for andres skibe og grej, skal ethvert skib være forsvarligt fortøjet, vinkelret på broen, affendret og med fortøjninger af tilstrækkelig dimension. Begge de forreste fortøjninger skal være forsynet med gængse strækkompenserende anordninger.
  • For at undgå skader på pæle, som følge af at indhalerliner fryser fast og får for megen vægt, skal indhalerliner fjernes om vinteren.
  • Klubbens mastekran må kun benyttes af klubbens medlemmer eller i samråd med et medlem.
  • Brug af mastekranen er på eget ansvar, personløft er ikke tilladt.
  • På grund af brandfaren, er brug af grill på træbroerne ikke tilladt.
  • Klubbens grillplads og udekøkken er til fri afbenyttelse.
  • Efterladenskaber efter hunde skal straks fjernes.
  • Cykling på broerne er ikke tilladt