Regler for brug af SMGs mastehus

Mastehuset er til vinteropbevaring af master, bomme o. lign. udstyr

 

  • Master afmonteres salingshorn og Windex.
  • Mastens rig surres fast til masten eller afmonteres. 
  • Master, bomme o. lign. udstyr, der opbevares i mastehuset, skal påsættes mærkat med bådnavn, ejernavn og tlf.nr.
  • Lange master (over 12m) har fortrinsret i højre halvdel af mastehuset (ud mod parkeringspladsen).
  • Mindre master lægges på de øverste hylder, større master på de nederste hylder. Mastebomme lægges på hylderne ved endevæggen.
  • Bestyrelsen forbeholder sig ret til efter skøn, uden ansvar at fjerne umærkede master og udstyr.
  • Benyttelse af mastehuset sker på eget ansvar!