Telefonnumre og mulighed for at maile os

Web

Mogens Lilleør

22476549

Kap- sejlads

John Larsen - måler 40 61 04 48

Bjarne Hansen - banedommer         29 72 82 13

Klubhusudlån og Mastehus

Formand Finn Jørgensen

tlf 54490001 & 21968014

Medlemsskab, Venteliste og Aktiviteter

Kasserer Per Thomsen

tlf 54947706 & 30138949

Broforhold og bådplads

Mads Hansen

tlf 28 91 25 03 

Skriv til formand og kasserer - dit navn, din mail og din besked

Strøm!

Når det drejer sig om problemer med strøm på broen ...

henviser vi til havnefoged Henrik Andersen tlf 51740109