Bliv medlem af SMG! - hent indmeldelsesblanket nedenfor!

SMG

Klubben

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund er en privat sejl og motorbådsklub. Den er beliggende i Stubbekøbing Havns østlige ende.

SMG råder over 60 bådpladser på egen bro, et dejligt velbeliggende klubhus og et godt indrettet mastehus.

SMG ledes af en medlemsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer.

Medlemmerne er selv med til at vedligeholde klubbens aktiver og er dermed med til både at skabe et godt klubliv og samtidig holde udgifter og kontingent nede.

Som medlem kan du få informationer fra klubben via klubbens hjemmeside og din e-mail adresse. Hvis du som medlem vil modtage information om aktiviteter og andet nyt fra klubben, så meld dig på 'nyhedsmailen'. Du finder også klubben på Facebook.

Hvad koster det?

Aktiv medlem m/bådeplads:1200,- kr

Aktiv familiemedlem m/bådeplads: 1400,- kr

Aktiv medlem u/bådeplads: 500,- kr

Aktiv familiemedlem u/bådeplads: 600,- kr

SMG

Bådepladsleje: 2000,- kr

Kollektiv ansvarsforsikring (Codan): 240,- kr

Optagelse på venteliste depositum: 350,- kr

Nøgle til bygninger, kran og kæde: 50,- kr

Passiv medlem: 150,- kr

Junior medlem: 350,- kr

Medlemskab, bådplads og forsikring

Muligheder

Som ”Aktiv medlem” eller ”Aktiv Familiemedlem” har du ret til at deltage i klubbens aktiviteter og benytte klubbens forskellige aktiver såsom klubhus og mastehus.

"Passivt medlemskab" er kun et støttemedlemskab, som ikke giver ret til deltagelse i diverse aktiviteter, jf. klublovene.

Du kan blive optaget på plads-venteliste mod gebyr.

For at blive registeret til en bådeplads, skal du godkendes af bestyrelsen, og enten være ”Aktiv medlem” eller ”Aktiv Familiemedlem”, og som minimum have en ”Ansvarsforsikring” for din båd.

Der er mulighed for at tegne en Ansvarsforsikring igennem klubben (Codan).

Du kan være aktiv medlem/familiemedlem med og uden bådeplads, sidstnævnte dog kun hvis du har været SMG aktiv m/bådeplads i minimum 5 år. Kontakt bestyrelsen.

Når du har besluttet dig for at blive medlem

Udfyld og send blanketten til:

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund c/o Per Thomsen, Møllemarken 21, 4850 Stubbekøbing.

 

Indbetal det aktuelle beløb på Lollands Bank: 

Lollands Bank reg.nr.6220 konto nr. 6612442 (husk navn og adresse)

 

Ansvarsforsikring: 

Hvis du ønsker ansvarsforsikring igennem SMG, indbetales dette beløb samtidig, og derefter får du tilsendt forsikringspapirer til udfyldelse. Når Codan har modtaget disse papirer og godkendt dem, er du ansvarsforsikret igennem SMG.